VÅR HISTORIA

Från industri till handelsplats – Salthallarnas resa genom tiden

Etablering och tidiga år

Höganäsbolaget startade sin verksamhet 1797 med ren gruvverksamhet på Tjörrödområdet. På 1820-talet började experiment med att tillvarata även leror från kolgruvorna och området vid Salthallarna blev platsen för denna verksamhet. 1825 började den kommersiella produktionen av lergods vilket lade grunden för den industriella utvecklingen i området.


Expansion och Förändringar (1860-1927)

På 1860-talet började bebyggelsen av området på allvar. Fönsterglasbruk och senare glasbuteljtillverkning startades, vilket breddade verksamhetens omfång. På 1870-talet omvandlades byggnaden till en rörfabrik, och från 1928 började kärltillverkningen ta form.


Brännugnar och Branden (sent 1800-tal - 1935)

De runda brännugnarna, som byggdes någon gång mellan sent 1800-tal och början av 1900-talet, blev ett kännetecken för området. Totalt åtta runda brännugnar med en skorsten byggdes i det fria. En betydande fabriksbrand inträffade 1934, och året därpå, 1935, uppfördes den nuvarande byggnaden, cirka två tredjedelar av dess nuvarande storlek, vilket innebar att ugnarna byggdes in.Modernisering och Expansion

Under 1950-talet byggdes fastigheten ut till i stort sett sin nuvarande form. Kärlfabriken utvecklades från en krukmakarverkstad till att 1947 starta tillverkning av syrafast stengods med saltglasering.  Saltet som sprutades in ugnen efter uppnådd temperatur separerade natrium i saltet som förenade sig med leran och bildade en syrafast glaserat yta. 1980 slutade tillverkningen av syrafasta produkter. År 1990 blev stengodsfabriken ett eget företag under namnet Höganäs Saltglaserat AB.


Förändringar och Bevarande (1990-2003)

Mellan 1990 och 2003 revs fem av de gamla brännugnarna, och tre finns kvar i byggnaden idag. Den sista bränningen med stenkol genomfördes 2003 och då med halva skorstenen kvar, (då den redan börjat rivas), och industriskorstenen revs i sin helhet  2003, vilket markerade slutet på en era. Lergods tillverkas fortfarande av Saltglaserat på plats i Salthallarna och bränns fortfarande som saltglaserat lergods i en mindre naturgaseldad ugn i Saltglaserats lokal. 


Omvandling till Handelsplats (2009-nutid)

2009 förvärvades den första halvan av den stora byggnaden, (delen mot Kullagatan), av Anders Martinsson och Johannes Fredery med syftet att förvandla de gamla industrilokalerna till en handelsplats under namnet Magasin 36.  2012 förvärvades resten av byggnaderna. 2024 ändrades namnet till Salthallarna, vilket speglar den nya identiteten och syftet med området.

Från industriell början till modern handelsplats, Salthallarna fortsätter att vara en central del av Höganäs historia och kultur. Välkommen att uppleva vår rika historia och unika atmosfär.

unsplash